Zaloguj

40-lecie poświęcenia Kościoła
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Barbary, 2 grudnia 2018
 

SŁOWO BOŻE