Zaloguj

Diamentowy Jubileusz
Królowej Elżbiety II

 

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej Polacy z Chesterfield, Mansfield i Worksop, uczestniczący 3 czerwca na niedzielnej Eucharystii sprawowanej przez ks. Kazimierza Bidzińskiego, modlili się w intencji Królowej Elżbiety II obchodzącej Diamentowy Jubileusz objęcia tronu Brytyjskiego.

6o lat temu po śmierci jej ojca króla Jerzego VI została także zwierzchnikiem Kościoła Anglikańskiego. Katoliccy Biskupi Angielscy proszą duchownych i wiernych o modlitwę za Królową.

 

Św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza naucza: „Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością”.

 

Jako Rodacy żyjący w Zjednoczonym Królestwie włączamy się w tę modlitwę. Niech Bóg Wszechmogący, Pan wszelkiej władzy na ziemi i w niebie, błogosławi i zachowa od niebezpieczeństw Królową Elżbietę II i Rodzinę Królewską. God, save the Queen.

 

SŁOWO BOŻE