Zaloguj

Odnowienie Chrztu

 

W niedzielę Chrztu pańskiego 13 stycznia Rodzice ze swymi Dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii świętej w Mansfield przybyły na Eucharystię o godz. 11:15.

 

Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Bidziński, a koncelebrował także i modlił się z nami ks. senior Szczepan Bober SAC, długoletni duszpasterz Polaków w Mansfield i okolicy, który właśnie gościł w naszej Parafii. Ks. Proboszcz w homilii przypomniał opisane w Ewangelii wydarzenie znad rzeki Jordan, gdzie Jezus z Nazaretu, razem z grzesznikami przyjmuje Chrzest od Jana Chrzciciela. Kaznodzieja dodał, że Pan Jezus nie wstydzi się, ani nie brzydzi się grzesznikiem, ale jest blisko człowieka, który pragnie się nawrócić. Syn Boży, jako człowiek, nie dołącza do grona ludzi popełniających zło, ale zawsze staje blisko ludzi szukających dróg przemiany swego życia.

 

Dzieci przy zapalonych świecach odnowili przyrzeczenia Chrztu świętego, jakie kilka lat temu w ich imieniu złożyli Rodzice prosząc o Sakrament rozpoczynający życie Boże w sercu dziecka.

 

Następnie dzieci podchodziły do Chrzcielnicy i zanurzając swą rękę w wodzie chrzcielnej czyniły znak krzyża.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Modlitwie Wiernych, Dzieci przygotowane przez panią Emilię Noras, zanosiły prośby w intencjach Kościoła, rodziców, nauczycieli, kapłanów i bliskich zmarłych. Podczas Komunii świętej Dzieci otrzymały szczególne błogosławieństwo, które jest drogą przygotowującą do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej.

 

Dzieci prowadzone przez panią Aleksandrę Komar podczas śpiewu na dziękczynienie wznosząc swe ręce oddawały chwałę Bogu Jedynemu w Trójcy Osób.

 

Na pamiątkę tego wydarzenia Dzieci otrzymały od ks. Proboszcza obrazek z wizerunkiem Papieża Benedykta XVI.

 

SŁOWO BOŻE