Zaloguj

Maryja, Królową Polski!

 

W niedzielę, 5 maja 2013 roku w kościele św. Barbary w Mansfield o godz. 11:15 obchodząc uroczystość Królowej Polski i wspominając 222. rocznicę Konstytucji 3. Maja, ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny. Obecni na Eucharystii modlili się za Rodaków żyjących w Ojczyźnie i rozsianych po całym świecie. Przedstawiciele kombatantów wnieśli uroczyście sztandar na znak łączności z Rodakami, którzy oddali życie na różnych frontach za wolność „waszą i naszą”. Pokolenia Polaków śpiewały: „Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane i miasta, i wioski… ukochany jedyny nasz polski”.

 

Nasza Ojczyzna potrzebuje każdego Polaka i każdej Polki, zarówno tych u schyłku swego życia jak i tych, i najmłodszych bezbronnych Polaków i Polki żyjących pod sercem swych matek, tych, którzy ciężko pracują, i tych, którzy się modlą za nasz naród, tych bogatych i zmagających się z biedą, Rodaków w pełni sił i tych cierpiących. Wizerunek Pani Jasnogórskiej można znaleźć niemal w każdym zakątku ziemi; w małej wiosce afrykańskiej i w kaplicy letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, nad kołyską dziecka i nad łóżkiem emigranta. Piękny wizerunek naszej Pani znajduje się również w polskim kościele w Mansfield. /zdjęcie powyżej/

 

Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Święto Królowej Polski, ustanowione przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną Patronką kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.

 

Maryja, Matka Jezusa, jak zatroskana była o swego Syna – wspomniał ks. Proboszcz w kazaniu - tak dziś troszczy się o każdego ucznia i uczennicę, którzy przez Chrzest i Bierzmowanie należą do Chrystusa, jej Syna. Po odmówieniu Litanii Loretańskiej do NMP i błogosławieństwie wierni odśpiewali „Boże coś Polskę” prosząc o Bożą opiekę nad naszym narodem.

 

SŁOWO BOŻE