Zaloguj


 

BIERZMOWANIE 2024

 

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania w soboty według planu podanego w Wiadomościach tygodniowych, o godz.16:00 w kościele pw. św. Barbary w Mansfield. Przygotowanie obejmuje;

  1. Przeczytam 5 rozdziałów Ewangelii św. Łukasza
  2. Uczeszczam na Katechezy
  3. Uczestniczę w Niedzielnej Mszy świętej
  4. Wypełniam DEKLARACJA i przekazana ks. Proboszczowi
  5. Przynoszę Metrykę Chrztu
  6. Wybieram Patrona/Patronkę, na Bierzmowanie.
    Jako pomoc: Życiorysy świętych i błogosławionych.
  7. Przystępuję do Spowiedzi i Komunii św.
  8. Podaję imię i nazwisko świadka Bierzmowania

Kto może być świadkiem Bierzmowanego?

Kan. 892

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874.

Kan. 874 - Do przyjęcia zadania świadka bierzmowanego może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

 

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

                             -------------------------------

 

SŁOWO BOŻE