Zaloguj

CHRZEST DZIECKA

 

Datę Chrztu Rodzice Dziecka ustalają z ks. Proboszczem:

  • Mansfield - sobota 18:30 lub niedziela 9:30
  • Mansfield - 26 grudnia i drugi dzień Wielkanocy 9:30
  • Worksop  - niedziela 16:00

Prosząc o Chrzest dla swojego Dziecka

 - przynajmniej jeden z rodziców jest Polakiem,

 - jest praktykującym katolikiem,

 - wypełnił Kartę Przynależności do Parafii,

 - wspiera materialnie naszą Parafię.

 

Należy umówić spotkanie z ks. Proboszczem i przedstawić:

  1. Kopię pełnego Aktu Urodzenia Dziecka
  2. Wypełniony formularz ZGŁOSZENIE DO CHRZTU
  3. Podać imiona i nazwiska Rodziców Chrzestnym

Rodzicem Chrzestnym może być osoba:

a/ wierząca i praktykująca wiarę katolicką

b/ która ukończyła 16 rok życia

c/ przyjęła sakrament Bierzmowania

Jeśli wybrana osoba jest spoza naszej Parafii prosi swego ks. Proboszcza o dokument, że może być dopuszczony/a do godności Ojca lub Matki Chrzestnej.

 

KATECHEZA CHRZCIELNA dla Rodziców i Chrzestnych w

drugi piątek miesiąca o 17:oo w kościele w Mansfield.

Katecheza o wartości Chrztu - zobacz 8 minutowe video!

 

Prośba o Chrzest w innej Parafii

Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje Dziecko w innej Parafii proszą o pisemną zgodę ks. Proboszcza.

 

W jakich okolicznościach należy odłożyć Chrzest Dziecka?

Kan. 868 - § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

                1 aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

            2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.


Kiedy Chrzest należy odłożyć na późniejszy okres życia Dziecka?

Więcej na temat Chrztu: SAKRAMENTY - CHRZEST

 

SŁOWO BOŻE