Zaloguj

MOJE WSPARCIE MATERIALNE DLA PARAFII

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

 Piąte Przykazanie Kościelne

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Parafii,

Od pewnego czasu w kościele pw. św. Barbary nie ma tradycyjnej kolekty podczas Mszy świętej z kilku wrażliwych powodów, ale można swój dar złożyć przy wejściu lub wychodząc z kościoła. Możemy jednak wesprzeć naszą Parafię prostszą metodą online banking składając swój dar np. raz w miesiącu. Wszyskim za zrozumienie i ofiarność Pan Bóg niech wynagrodzi. Dane konta naszej Parafii:

 

Bank: Lloyds Bank

Nazwa konta: PCM Mansfield    /PCM - Polish Catholic Mission/

Sort Code: 30-94-57

Numer konta: 00621842

Jako tytuł zlecenia proszę wpisać:

* Gift Aid lub G8 - jeśli płacisz podatek w UK, wtedy Urząd Podatkowy
                           dar Twój powiększy o 25%

* My donation - jeśli nie płacisz podatku w UK

Osoby, które płacą podatek w UK i zaznaczyły przy przelewie 'Gift Aid' lub G8, a nie podpisywały jeszcze Deklaracji Gift Aid proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie skanu tego dokumentu na maila Parafii do ks. Proboszcza. Tutaj Formularz Deklaracji GIFT AID.

 

Każda wspólnota religijna, by prowadzić działalność duszpasterską potrzebuje obok modlitwy również środków materialnych. Człowiek jako istota duchowo-cielesna ma używać materii, aby mądrze kierować swoim życiem oddając chwalę Bogu. Parafia, jako żywa cząstka Kościoła Powszechnego, troszczy się przede wszystkim o sprawy duchowe swoich wiernych, a naszą odpowiedzialnością jest utrzymanie światyni i spraw związanych z funkcjonowaniem Parafii.

 

Polskie Rzymskokatolickie Parafie w Anglii i Walii utrzymywane są z darów składanych przez wiernych, którym zależy na życiu duchowym w ojczystym języku.

 

Główną formą materialnego wsparcia Parafii jest dar składany podczas niedzielnej Mszy św. lub jako Standing Order, czyli miesięczny przelew bezpośrednio przekazany na konto Parafii.

 

W życiu Kościoła myślimy także o potrzebach innych. Pomagamy ludziom dotkniętym kataklizmami, wspieramy Dzieła Misyjne, Ewangelizację młodego pokolenia, obrone Dzieci poczetych, pomagamy w utrzymaniu miejsc świętych w Ojczyżnie Pana Jezusa - dlatego od czasu do czasu ogłaszana jest druga taca.

 

Finansowego wsparcia Parafii można dokonać:

  • jednorazowym przelewem na konto Parafii
  • Standing Order - czyli comiesięczny przelew na konto Parafii,
                                np. £5, £10, £15, £20 lub dowolna kwota.

    Jeśli płacisz podatek w UK w zleceniu wpisz Gift Aid, wtedy Urząd Podatkowy dar Twój powiększy o 25%
  • kopertą 'Gift Aid', wypisując każdorazowo swoje dane na kopercie

Parafianom i Przyjaciołom Parafii za materialne wsparcie ks. Proboszcz i Rada Administracyjna składają podziękowanie. Pan Bóg niech wszystkim wynagrodzi!

SŁOWO BOŻE