Zaloguj


 

MOJA POMOC

 

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

 Piąte Przykazanie Kościelne

  

Każda wspólnota religijna, aby mogła prowadzić swoja działalność duszpasterską i rozwijać się potrzebuje obok modlitwy także środków materialnych. Człowiek jako istota duchowo-cielesna ma używać materii, by godnie prowadzić swoje życie. Parafia jako żywa cząstka Kościoła Powszechnego troszczy się zarówno o sprawy duchowe, jak  i materialne. Każdy wierny przynależąc do swojej Parafii wspiera ją i wyraża swą pomoc w różny sposób.

 

Pierwsze moje wsparcie pochodzi z modlitwy osobistej i wspólnotowej, następnie z wiernego wypełniania powołania życiowego, z przyjmowania codziennych trudów i cierpienia, którego często nie rozumiem i nie pragnę, ale jeśli przychodzi przyjmuję je po chrześcijańsku, dalej z dzielenia się umiejętnościami i talentami dla dobra Parafii. W końcu, jako wspólnota materialna, potrzebujemy miejsca kultu Bożego, za które czujemy się razem współodpowiedzialni. Naszym zatem obowiązkiem jest utrzymanie świątyni i spraw związanych z funkcjonowaniem Parafii.

 

Polskie Parafie Katolickie w Anglii i Walii są utrzymywane przede wszystkim z darów składanych przez wiernych, którym zależy na rozwoju życia duchowego w języku ojczystym w warunkach emigracyjnych. Główną formą materialnego wsparcia naszej Parafii jest dar składany na pierwszą tacę, bądź w formie Gift Aid bądź anonimowo.

 

W życiu Kościoła myślimy także o potrzebach innych – o ludziach biednych, pomagamy ludziom dotkniętym różnymi kataklizmami, wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne, dbamy o rozwój i wychowanie Dzieci i Młodzieży, dokładamy również swą materialną cząstkę na dzieła ewangelizacyjne prowadzone przez Stolicę Apostolską, Świętopietrze, troska o utrzymanie miejsc związanych z życiem naszego Odkupiciela w Ziemi Świętej - dlatego od czasu do czasu ogłaszana jest druga taca.

 

Sprawy Parafialne wymagają nieraz, aby wierni złożyli dar imienny przekazując go przez księdza Proboszcza lub członków Rady Administracyjnej na określony cel, np. naprawa mikrofonów, zakup nowych szat liturgicznych, parafialny komputer czy kopiarka, odnowienie i remont pomieszczeń parafialnych lub inne dzieła charytatywne.

 

Finansowe wsparcie dla Parafii może być przekazane:

  • gotówką
  • kopertą 'Gift Aid', wpisując swój numer
  • czekiem wystawionym na: PCM Mansfield
  • Standing Order - zgłoszenie w Banku, aby z mojego konta była przelewana każdego miesiąca określona kwota na konto naszej Parafii. np. £5, £10 czy £15.

Wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Przyjaciołom naszej Parafii i przybywającym Gościom, za każdy złożony dar i hojną pomoc materialną ks. Proboszcz i Rada Administracyjna składa serdeczne podziękowanie.

  

Niech Bóg Ojciec, obfitujący we wszelkie dobro, wszystkim ofiarodawcom hojnie wynagrodzi! Bóg zapłać!

SŁOWO BOŻE