Zaloguj
WSPARCIE MATERIALNE NASZEJ PARAFII

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

 Piąte Przykazanie Kościelne

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Parafii,

Mimo, że Kościół pw. św. Barbary jest otwarty liczba wiernych jest jeszcze ograniczona i nadal zachowujemy dystans 2m, tam gdzie to możliwe. Nie ma tradycyjnej kolekty, ale koszyczek jest przy wyjściu z kościoła. Możemy jednak wesprzeć naszą Parafię prostszą metodą, jaką jest online banking. np. składając swój dar raz w miesiącu. Za ofiarność wszystkim Pan Bóg niech wynagrodzi. Oto dane konta naszej Parafii:

 

Bank: Lloyds Bank

Nazwa konta: PCM Mansfield    /PCM - Polish Catholic Mission/

Sort Code: 30-94-57

Numer konta: 00621842

Jako tytuł zlecenia proszę wpisać:

* Gift Aid lub G8 - jeśli płacisz podatek w UK, wtedy Urząd Podatkowy
                           dar Twój powiększy o 25%

* My donation - jeśli nie płacisz podatku w UK

Osoby, które płacą podatek w UK i zaznaczyły przy przelewie 'Gift Aid' lub G8, a nie podpisywały Deklaracji Gift Aid proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i przesłąnie skanu tego dokumentu na maila Parafii do ks. Proboszcza. Tutaj Deklaracja.

 

Każda wspólnota religijna, by prowadzić działalność duszpasterską potrzebuje obok modlitwy również środków materialnych. Człowiek jako istota duchowo-cielesna ma używać materii, aby mądrze kierować swoim życiem oddając chwalę Bogu. Parafia, jako żywa cząstka Kościoła Powszechnego, troszczy się przede wszystkim o sprawy duchowe swoich wiernych, a naszą odpowiedzialnością jest utrzymanie światyni i spraw związanych z funkcjonowaniem Parafii.

 

Polskie Rzymskokatolickie Parafie w Anglii i Walii utrzymywane są z darów składanych przez wiernych, którym zależy na życiu duchowym w ojczystym języku.

 

Główną formą materialnego wsparcia Parafii jest dar składany podczas niedzielnej Mszy św. lub jako Standing Order, czyli miesięczny przelew bezpośrednio przekazany na konto Parafii.

 

W życiu Kościoła myślimy także o potrzebach innych. Pomagamy ludziom dotkniętym kataklizmami, wspieramy Dzieła Misyjne, Ewangelizację młodego pokolenia, obrone Dzieci poczetych, pomagamy w utrzymaniu miejsc świętych w Ojczyżnie Pana Jezusa - dlatego od czasu do czasu ogłaszana jest druga taca.

 

Finansowego wsparcia Parafii można dokonać:

  • jednorazowym przelewem na konto Parafii
  • Standing Order - czyli comiesięczny przelew na konto Parafii,
                                np. £5, £10, £15, £20 lub dowolna kwota.

    Jeśli płacisz podatek w UK w zleceniu wpisz Gift Aid, wtedy Urząd Podatkowy dar Twój powiększy o 25%
  • kopertą 'Gift Aid', wypisując każdorazowo swoje dane na kopercie

Parafianom i Przyjaciołom Parafii za materialne wsparcie ks. Proboszcz i Rada Administracyjna składają podziękowanie. Pan Bóg niech wszystkim wynagrodzi!