Zaloguj


 

KRÓTKA HISTORIA POLSKIEJ PARAFII W MANSFIELD

 

Polska Parafia w Mansfield ma swoje początki w Hostelach Górniczych w Forest Town i Hardwick. 16 lutego 1947 r. pierwszą Mszę św. dla Polaków odprawił w Hostelu Forest Town ks. Andrzej Żyłka. W Hardwick posługę duszpasterską sprawował ks. Julian Kaczorowski. mieszkający w Chesterfield. Wkrótce ks. Andrzej Żyłka wyjechał na misje do Zambii i na prośbę Rodaków z Forest Town ks. Kaczorowski zgodził się dojeżdżać z Chesterfield.

 

Od maja 1949 zaczęto odprawiać Msze św. dla Polaków w angielskim kościele katolickim Saint Philip Neri, 3 Chesterfield Road, South Mansfield NG19 7AB. W roku 1954 założono Polskie Stowarzyszenie Katolickie.

 

Po wyjeździe ks. Kaczorowskiego do Loughborough w kwietniu 1962 do Mansfield przybywa ks. Zdzisław Guzewicz. W tym samym roku postanowiono zbudowanie Polskiego Ośrodka. W kwietniu 1963 nabyto teren pod budowę razem z domkiem, który stał się mieszkaniem dla księdza, a w październiku 1965 nastąpiło uroczyste otwarcie Polskiego Klubu Katolickiego.

 

W lipcu 1966 wyjeżdża ks. Guzewicz i Parafię obejmuje na krótko ks. Mieczysław Bossowski. Po jego wyjeździe na leczenie, przez kilka miesięcy Parafia jest bez swojego proboszcza. Z posługą duszpasterską dojeżdżają księża z Nottingham. W sierpniu 1968 Parafię obejmuje ks. Jan Szponar. W roku 1971 na miejsce ks. Szponara przybywa ks. Edward Grudziński. Po jego przeniesieniu do Bedford w roku 1975 Polską Parafię w Mansfield obejmuje ks. Krzysztof Toporowski. W czasie jego urzędowania postanowiono wybudować własny kościół. I tak w niecałe półtora roku wybudowano świątynię, którą 3 grudnia 1978 poświęcił bp Władysław Rubin.

 

Po objęciu przez ks. K. Toporowskiego Parafii w Bolton, w roku 1979 do Mansfield przybywa ks. Stefan Orzeł. Posługuje on wśród Rodaków do 1984 roku. Po nim placówkę w Mansfield obejmuje ks. Marek Damski. Po jego wyjeździe jesienią 1986 roku opieka duszpasterska nad Polakami w Mansfield zostaje powierzona ks. Szczepanowi Bober SAC. Na terenie Parafii swą działalność prowadziła Polska Szkoła Sobotnia, Zespół Taneczny "Wrzosy", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej /KSMP/, Chór Parafialny, Koło Pań i Koło Żywego Różańca. Po 1 maja 2004 roku, kiedy Polska została włączona do Unii Europejskiej i przybywało coraz więcej dzieci z Polski, w roku 2006 ponownie zorganizowano Polską Szkołę Sobotnią w Mansfield. W maju 2011 roku, w obecności Arcybiskupa Henryka Hosera z Warszawy, ks. Bober uroczyście obchodził potrójny Jubileusz: 75. lecie swych Urodzin, 50. lecie Kapłaństwa i 25. lecie duszpasterzowania pośród Polaków w rejonie Mansfield.

 

Z dniem 1 września 2011 roku Dekretem ks. prałata Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, długoletni i zasłużony duszpasterz ks. Szczepan Bober przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Polsce. Troska duszpasterska nad Rodakami w Mansfield, Chesterfield i Worksop została powierzona ks. Kazimierzowi Bidzińskiemu, kapłanowi Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

SŁOWO BOŻE