ZalogujWORKSOP - HISTORIA KATOLICKOŚCI - POKRÓTCE


Historia Angielskiej Wspólnoty Katolickiej w Worksop początkami swymi sięga roku 1702. Wtedy właśnie katolicy z Worksop i okolic zaczęli spotykać się na nabożeństwach w kaplicy Szlacheckiego Dwory Worksop /Worksop Manor/, położonego na południowym wschodzie miasta. Rok wcześniej dwór odziedziczył Thomas Howard katolik i bratanek księcia Norfolk.

 

W roku 1840 wspólnota katolicka musiała przenieść się z tej kaplicy do wybudowanego w 1780 roku kościoła pod wezwaniem St Mary’s położonego przy Sandhill Dyke. Dwór Rodziny Howard zakupił bowiem anglikański książę Newcastle z pobliskiego Clumber Park. Niemal do końca XX wieku Parafia St Mary’s była jedyną katolicką parafią w Worksop.

 

W roku 1971 w północnej części miasta wybudowano nowy kościół pod wezwaniem St Joseph the Worker i erygowano katolicką Parafię. W 2007 roku Parafia ta i Parafia St Mary’s zostały oficjalnie złączone i noszą dziś podwójną nazwę St Mary’s i St Joseph the Worker w Worksop. Parafia ta należy do katolickiej Diecezji Hallam z siedzibą Biskupa w Sheffield. Proboszczem tej angielskiej Parafii  katolickiej w Worksop jest Fr. Peter Kirkham, który pełni jednocześnie funkcję Dziekana.

 

Od 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej do Worksop i do wielu miejsc w całej Wielkiej Brytanii zaczęło przybywać coraz więcej Polaków. Wychodząc naprzeciw kilkutysięcznej społeczności Rodaków mieszkających w Worksop ksiądz Szczepan Bober, proboszcz Polskiej Parafii w Mansfield zaczął dojeżdżać 15 mil do kościoła St Joseph the Worker, by odprawiać Mszę świętą w języku polskim i otoczyć opieką duszpasterską przybywających coraz liczniej Polaków. Początkowo Msza św. w języku polskim odprawiana była raz w miesiącu, a wkrótce na prośbę tutejszych Polaków, Msza święta w Worksop była i do dziś jest odprawiana po polsku każdej niedzieli o godzinie 16:00. Pół godziny przed Mszą jest okazja, by przyjąć Sakrament Pokuty.

 

Od 1 września 2011 roku, kiedy ksiądz Szczepan Bober SAC przeszedł na zasłużoną emeryturę, duszpasterską troskę  nad Rodakami w rejonie Worksop i Retford objął ks. Kazimierz Bidziński. Dzięki otwartości i życzliwości Fr. Peter Kirkham i angielskich katolików, od których wynajmujemy każdej niedzieli ich świątynię, możemy świętować Dzień Pański i chwalić Boga w naszym języku ojczystym. Polscy katolicy z Worksop i okolic wraz z Rodakami w Mansfield i Chesterfield tworzą jedną personalną Polską Parafię należącą do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii z siedzibą Rektoratu w Londynie.

 

Więcej o historii Worksop na stronie worksop.blox.pl

  

SŁOWO BOŻE