Zaloguj

  Pierwsza Komunia święta

12 maja 2024

   --------------------------------------

Krótkie katechezy video dla Dzieci znajdziesz tutaj

Spotkanie Rodziców Dzieci Pierwszokomunijnych

Mansfield - w soboty o g.12:15 w Polskiej Szkole NG18 5TA, według planu ustalonego z ks. Proboszczem

Dziecko przystąpi do I Komunii świętej, jeśli:

  • W roku 2023 kończy 9 lat lub więcej
  • Przygotowanie trwa jeden rok
  • Rodzice wypełniają Formularz zgłoszenia, który znajduje się w przedsionku kościoła lub do wydrukowania tutaj
  • Podpisany Formularz Rodzice przynoszą na spotkanie
  • Metrykę Chrztu Dziecka dołączamy do Formularza
  • Rodzice z Dzieckiem uczestniczą w niedzielnej Eucharystii
  • Dziecko systematycznie uczęszcza na Katechezę
  • Rodzice uczestniczą w spotkaniach z ks. Proboszczem

SŁOWO BOŻE