Zaloguj

  Pierwsza Komunia święta 2019

w Mansfield

   --------------------------------------

Spotkanie Rodziców z ks. Proboszczem sobota, 1 grudnia 2018 godz.12:40 - w Polskiej Szkole Sobotniej w Mansfield, w budynku Brunts Academy.

           

Rodzice, którzy pragną przygotować swoje dziecko do Pierwszej  Komunii świętej w naszej Parafii wiedzą, że:

  • Dziecko w roku 2019 ukończy 9 lat lub więcej
  • Przygotowanie trwa 1 rok i dziecko ma obowiązek przez ten rok uczęszczać do Polskiej Szkoły Sobotniej
  • Jeden z rodziców wypełnia Deklarację, której formę otrzyma na pierwszym spotkaniu
  • Metrykę Chrztu Dziecka i podpisaną Deklarację Rodzice przekazują ks. Proboszczowi
  • Modlitwą osobistą i uczestnictwem w niedzielnej Mszy świętej Rodzice dają przykład swemu Dziecku
  • Dziecko systematycznie uczęszcza na Katechezę. Terminy Katechez według planu Polskiej Szkoły Sobotniej
  • Rodzice uczestniczą w spotkaniach w ciągu roku z ks. Proboszczem. Terminy zostaną podane.

SŁOWO BOŻE