Bierzmowanie

Zaloguj


BIERZMOWANIE 21 kwietnia 2018


Spotkanie z ks. Proboszczem wszystkich, którzy pragną w 2018 roku przystąpić do Bierzmowania, dorosłych i młodzieży, uczestniczących w Kursie Alpha i tych, którzy nie mogą w tym Kursie uczestniczyć, sobota, 18 listopada br. godz.16:oo w kościele pw. św. Barbary w Mansfield

  1. Katechezy dla kandydatów do Bierzmowania rozpoczną się w czwartek, 28 września 2017 godz. 19:30 w Kościele pw. św. Barbary w Mansfield NG18 2AL
  2. Uczestnictwo w Niedzielnej Mszy świętej
  3. Wypełniona DEKLARACJA przekazana ks. Proboszczowi
  4. Metryka Chrztu dostarczona na spotkanie
  5. Wybrany święty Patron/Patronka, którego/ej imię otrzymasz podczas Bierzmowania. Jako pomoc: Życiorysy świętych i błogosławionych.
  6. Przystępuję do Sakramentu Pokuty
  7. Podaje imię i nazwisko świadka Bierzmowania

Kto może być świadkiem Bierzmowanego?

Kan. 892

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874.

Kan. 874 - Do przyjęcia zadania świadka bierzmowanego może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

 

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

                             -------------------------------


SŁOWO BOŻE