Zaloguj

  Pierwsza Komunia święta

13 maja 2018, Mansfield i Worksop

   --------------------------------------

Dzieci Pierwszokomunijne zdają schemat Spowiedzi

10 marca 2018 g. 9:30 w szkole Sobotniej w Worksop

10 marca 2018 godz. 12:oo w kościele w Mansfield 

 

Spotkania indywidualne Księdza z Rodzicami, 17 marca 2018

  9:30 - Polska Szkoła w Worksop

12:40 -  w kościele w Mansfield

            PIERWSZA SPOWIEDŹ DZIECI

Piątek 23 marca  godz.16:30 - Gr 1, w kościele Mansfield

                               godz. 17:15 - Gr 2, w kościele Mansfield

Sobota 24 marca godz. 12:00 w kościele St Joseph, Worksop

 

Rodzice, którzy pragną przygotować swoje dziecko do Pierwszej  Komunii świętej w naszej Parafii wiedzą, że:

  • Dziecko w roku 2018 ukończy 9 lat
  • Przygotowanie trwa 1 rok i dziecko ma obowiązek przez ten rok uczęszczać do Polskiej Szkoły Sobotniej
  • Jeden z rodziców wypełnia Deklarację, której formę otrzyma od ks. Proboszcza
  • Metrykę Chrztu Dziecka i podpisaną Deklarację Rodzice przekazują ks. Proboszczowi
  • Modlitwą osobistą i uczestnictwem w niedzielnej Mszy świętej Rodzice dają przykład swemu Dziecku
  • Dziecko systematycznie uczęszcza na Katechezę. Terminy Katechez według planu Polskiej Szkoły Sobotniej
  • Rodzice uczestniczą w spotkaniach w ciągu roku z ks. Proboszczem. Terminy zostaną podane

SŁOWO BOŻE