Zaloguj


 

Osoby czytające Słowo Boże na Mszy św. w Mansfield

 

Lipec 2018

 

 

Pierwsze czytanie

Psalm

Drugie czytanie

Modlitwa Wiernych

07/08 LIPIEC

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela 11:15

M. Herda

D.Klich

H.Herda

C. Pszczulinska

M. Piekut

R.Tomala

R. Rusnak

M.Socha

Ł. Wojtas

N. Klimek

G. Rusiecka

N. Kosman

14/15 LIPIEC

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela 11:15

K. Choryło

M. Martysz

M.Martysz

K. Choryło

M. Piekut

D. Klich

M. Socha

R. Rusnak

Ł. Wojtas

A. Herda

B. Bognar

K. Walczak

21/22 LIPIEC

Sobota 18:30

Niedziela 09:30

Niedziela 11:15

M. Grajek

B.Grajek

K. Choryło

M. Grajek

Ł. Socha

R. Tomala

O. Cąbrowska

M .Socha

M. Bujniewicz

G. Borys

N. Kosman

K. Kosman

28/29 LIPIEC

Sobota 18:30

Niedziela 09:30

Niedziela 11:15

M.Grajek

B.Grajek

M.Martysz

M . Grajek

R.Rusnak

D.Klich

D.Klich

R.Rusnak

M. Herda

N. Klimek

C. Pszczulinska

B.Bognar

04/05 SIERPIEŃ

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela11:15

M. Grajek

B. Grajek

M. Martysz

M. Grajek

R.Rusnak

R.Tomala

R. Tomala

R.Rusnak

K. Kosman

H. Herda

G. Rusiecka

N. Kosman

 

Informacje dla lektorów

Osoby chętne do czytania Słowa Bożego podczas Mszy świętej w sobotę i niedzielę proszone są o kontakt z ks. Proboszczem. Dziękujemy za aktywne włączanie się w Liturgię Mszy świętej.

SŁOWO BOŻE