Zaloguj

Pielgrzymka do  Paryża - Lourdes - La Salette

Wszelkie zgłoszenia należy kierować do p. Maryli Mondszein mob. tel. 0783 7799 415 lub stacjonarny tel. 01623 661465

Zgłoszenia najpóźniej do 15 sierpnia.

SŁOWO BOŻE