Zaloguj


 

Osoby czytające Słowo Boże na Mszy św. w Mansfield

 

Styczeń - Marzec

 

 

Pierwsze czytanie

Psalm

Drugie czytanie

Modlitwa Wiernych

25/26 STYCZEŃ

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela 11:15

B. Bognar

M. Martysz

C.Pszczulinska

K . Choryło

K.Składowski

D. Klich

B. Składowska

M. Piekut

K.Szymczakowski

N. Klimek

G. Rusiecka

K. Walczak

01/02 LUTY

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela 11:15

C.Pszczulinska

M. Martysz

M. Martysz

C. Pszczulinska

Ł. Socha

R. Tomala

J. Banach

M. Socha

Ł. Wojtas

G.Borys

N. Kosman

K. Kosman

08/09 LUTY

Sobota 18:30

Niedziela 09:30

Niedziela 11:15

C.Pszczulinska

D. Klich

M. Martysz

K. Choryło

M. Piekut

J. Mazurek

R. Piekut

M. Mazurek

M. Bujniewicz

H. Herda

E. Lis

K. Klimek

15/16 LUTY

Sobota 18:30

Niedziela 09:30

Niedziela 11:15

M. Grajek

M. Martysz

M. Martysz

M. Grajek

K. Składowski

R. Tomala

M. Socha

B. Składowska

M. Herda

N. Klimek

G. Rusiecka

K. Szymczakowski

22/23 LUTY

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela11:15

M. Grajek

D. Klich

M. Martysz

M. Grajek

Ł. Socha

R. Tomala

J. Banach

R. Piekut

P. Wójcik

J. Mazurek

M. Wójcik

M. Mazurek

29 LUTY/01 MARZEC

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela11:15

M. Grajek

B. Bognar

B. Bognar

M. Grajek

Ł. Socha

D. Klich

J. Banach

M. Socha

M. Bujniewicz

H. Herda

G. Rusiecka

K. Kosman

07/08 MARZEC

Sobota 18:30

Niedziela 9:30

Niedziela11:15

M. Grajek

M. Martysz

M. Martysz

M. Grajek

K. Składowski

R. Tomala

B. Składowska

M. Piekut

K. Kosman

G. Borys

N. Kosman

K. Szymczakowski

 

Informacje dla lektorów

Osoby chętne do czytania Słowa Bożego podczas Mszy świętej w sobotę i niedzielę proszone są o kontakt z ks. Proboszczem. Dziękujemy za aktywne włączanie się w Liturgię Mszy świętej.

SŁOWO BOŻE