Zaloguj


 

PRZYNALEŻNOŚĆ

DO POLSKIEJ PARAFII W ANGLII I WALII

 

Kościół Rzymsko-Katolicki w Wielkiej Brytanii może prowadzić swoją działalność duszpasterską, jeśli jest zarejestrowany jako Instytucja Charytatywna. Posiada wówczas osobowość prawną. Każda Katolicka Diecezja Angielska istnieje w Prawie Cywilnym jako Fundacja, czyli Charity. Polska Misja Katolicka (PMK) od czasu ustanowienia Wikariusza Delegata, czyli Rektora dla Polaków w Anglii i Walii w 1948 roku, działa de facto jako Diecezja Personalna. Osobowość prawną nabyła w 1952 roku i została zatwierdzona przez Charity Commission. Jako instytucja charytatywna posiadająca Registered Charity No.1119423. 


Rodacy, którzy chcą należeć do Polskiej Parafii w Anglii i Walii mają obowiązek - zgodnie z prawem tego kraju – zapisać się do danej Parafii. Polskiego kapłana można wówczas prosić o posługę duszpasterską, udzielenie Chrztu, Pierwszej Komunii, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla Rodziców Chrzestnych. Osobami należącymi do naszej Parafii są Ci, którzy:

  • formalnie zapisali się do Polskiej Parafii
  • praktykują swoją wiarę
  • wspierają naszą Parafię swym darem materialnym

Formularz zgłoszeniowy zwany KARTĄ PRZYNALEŻNOŚCI jest dostępny TUTAJ lub w formie już wydrukowanej w przedsionku kościoła. Osoby lub rodziny, które przeprowadziły się z innego terenu Anglii lub Walii, proszone są o przyniesienie dokumentu przynależności z poprzedniej Parafii.

 

Nowo przybyłych Rodaków

ksiądz Proboszcz wraz ze Współpracownikami

wita bardzo serdecznie i życzy, aby każdy poczuł się choć trochę, jak w domu Ojczystym.

 

 

 

SŁOWO BOŻE