Zaloguj

RADA ADMINISTRACYJNA

New Lease between NCC & PCM

 

Każda Polska Parafia w Anglii i Walii jest częścią Polskiej Misji Katolickiej zarejestrowanej jako Charity pod nazwą: Polish Catholic Mission in England & Wales Registered Charity No 1119423. Oficjalna nazwa naszej Parafii brzmi: Local Polish Catholic Mission in Mansfield, w skrócie PCM Mansfield. Jako Lokalna PCM / skrót od Polish Catholic Mission/ ma swoją Radę Administracyjną, ustanowioną przez Duszpasterza Odpowiedzialnego, czyli ks. Proboszcza i zatwierdzoną przez Księdza Rektora PCM i Powierników w Londynie. Celem Rady jest świadczenie Duszpasterzowi pomocy w administrowaniu dobrami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Członkami Rady są: Chairman, Secretary, Gift Aid Officer & Treasurer. Po zatwierdzeniu Rady Administracyjnej przez ks. prałata Stefana Wylężka, Rektora PCM i Powierników dnia 21 marca 2016 roku funkcje te przez okres 3 lat w naszej Parafii pełnią:

 

Chairwoman     - Mr Marcin BUJNIEWICZ, tel. 07852563167

Secretary          - Mr  Krzysztof KLIMEK

Treasurer          - Mrs Anna GRABAS

Gift Aid Officer - Mrs Bożena BOGNAR

Vice G8 Officer    - Mrs Natalia KOSMAN

 

RADA DUSZPASTERSKA

 

Rada Duszpasterska naszej Parafii nominowana przez Duszpasterza Odpowiedzialnego, czyli ks. Proboszcza podczas Dorocznego Zebrania Sprawozdawczo - Informacyjnego PCM Mansfield Parish, została zatwierdzona dnia 21 marca 2016 przez Ks. Rektora na okres 3 lat, w składzie:

Mr  Łukasz Wojtas - przewodniczący

Mrs Katarzyna Bilska - sekretarz

Mrs Teresa Austin 

Mrs Katarzyna Cąbrowska

Mrs Aleksandra Komar

Mr  Stanisław Kowalczyk

Mrs Barbara Lubieniecka

Mrs Maryla Maria Mondszein 

Mrs Janina Oskwarek - Safeguarding Officer

Mr  Rafał Płócienniczak

Mr  Mariusz Grajek

Mr  Mirosław Strukowski

Mrs Rozalia Tomala

Ms  Ewa Statnik

Mrs Magdalena Wilczyńska

Mrs Aneta Buksa - Worksop

Mrs Teresa Madej - Worksop

Mrs Jolanta Potębska - Worksop

Nową Radę wspieramy naszą modlitwą. Szczęść Boże!

 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego /KPK kan.534/ i Statutami PCM w Parafii obok Rady Administracyjnej powoływana jest Rada Duszpasterska.

 

Kan. 536

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

 

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

SŁOWO BOŻE