Zaloguj


SAKRAMENT POKUTY

 

„W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca,

 niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”.

 Łk 15,7

 

 

Czy spowiedź jest potrzebna? Jak się spowiadać?

 Co mówi Kościół na temat sakramentu pokuty i pojednania?

 

  

 SAKRAMENTY UZDROWIENIA

 według Katechizmu Kościoła Katolickiego /KKK/

 

1420 Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie "w naczyniach glinianych" (2 Kor 4, 7). Obecnie jest ono jeszcze "ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). Jesteśmy jeszcze w "naszym przybytku doczesnego zamieszkania" (2 Kor 5, 1), poddani cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech.

 

1421 Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała , chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

1422 "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą".

 

Sakrament Pokuty w KKK:

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-2.htm

 

Więcej o Sakramencie Pokuty i Rachunku sumienia zobacz:

http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Pokuta_i_Pojednanie

 

 

Do Sakramentu Pokuty można przystąpić:

 

MANSFIELD

       Dni powszednie pół godziny przed Mszą św. 

       lub na umówiony termin

       Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Barbary

       “Dale View”, Windmill Lane NG18 2AL 

 

CHESTERFIELD

      Niedziela - godz. 9:00 - 9:20

      St Joseph’s Convent Chapel, Newbold Road, S41 7PL

 

WORKSOP

      Niedziela - godz. 15:30 - 15:50

      St Joseph the Worker Church,

      101 Wingfield Avenue, S81 0SF

 

Pięć Warunków, by dobrze przyjąć Sakrament Pokuty:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

 

SŁOWO BOŻE