Zaloguj

ODPUSTY W KOŚCIELE

 

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy w Sakramencie Pokuty.

1 - 8 listopada możesz uzyskać odpust zupełny

Więcej o nauczaniu Kościoła Katolickiego na temat odpustów znajdziesz na stronie: brewiarz.pl

SŁOWO BOŻE