Zaloguj

  Pierwsza Komunia święta

15 maja 2022

   --------------------------------------

Spotkania Rodziców Dzieci Pierwszokomunijnych
w sobotę, 22, 29 stycznia 2022 g. 12:20
w kościele św. Barbary, Mansfield.

Dziecko przystąpi do I Komunii świętej, jeśli:

  • W roku 2021 ukończy 9 lat lub więcej
  • Przygotowanie trwa jeden rok
  • Rodzice wypełniają Formularz zgłoszenia, który znajduje się w przedsionku kościoła lub do wydrukowania tutaj
  • Podpisany Formularz Rodzice przynoszą na spotkanie
  • Metrykę Chrztu Dziecka dołączamy do Formularza
  • Rodzice z Dzieckiem uczestniczą w niedzielnej Eucharystii
  • Dziecko systematycznie uczęszcza na Katechezę
  • Rodzice uczestniczą w spotkaniach z ks. Proboszczem

SŁOWO BOŻE